Βαρσοβία από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, Οκτώβριο & Νοέμβριο !!