Β. Εύβοια: Μεταφορές, Πεζοπορία στο Φαράγγι Μπολοβίναινας & Διαμονή